Công ty cổ phần cộng sự BEEHIVE

Danh mục tin tức

Tổ chức giao thông trong thiết kế Nhà Vườn.

Tổ chức giao thông trong thiết kế Nhà Vườn.

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ 09/08/2018

Cách xác định giao thông và đường dạo trong Thiết kế nhà vườn. 1. Xác định theo các trục. 2. Bám theo các công trình chính. 3. Kết nối giữa công trình chính và phụ.

Hotline: 0797.141.666