Công ty cổ phần cộng sự BEEHIVE

Lựa chọn màu sắc trong đồ án Thiết Kế Nhà Vườn.

Cách lựa chọn và phối màu trong đồ án Thiết Kế Nhà Vườn :

1. Phân tích màu trong thực tế ngoài môi trường.

2.Lựa chọn gam màu chủ đạo.

3. Phân tích tính chất màu sắc của Nhà Vườn.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hotline: 0797.141.666