Công ty cổ phần cộng sự BEEHIVE

Nguyên tắc vàng trong quy hoạch Thiết Kế Nhà Vườn.

Những nguyên tắc vàng khi quy hoạch thiết kế nhà vườn :

1. Xác định Trục phát triển.

2. Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc xác định : Điểm - Tuyến - Diện.

3. Phân tích vùng quy hoạch.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hotline: 0797.141.666