Công ty cổ phần cộng sự BEEHIVE

Danh mục tin tức

Nguyên tắc vàng trong quy hoạch Thiết Kế Nhà Vườn.

Những nguyên tắc vàng khi quy hoạch thiết kế nhà vườn :

1. Xác định Trục phát triển.

2. Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc xác định : Điểm - Tuyến - Diện.

3. Phân tích vùng quy hoạch.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hotline: 0797.141.666