Công ty cổ phần cộng sự BEEHIVE

Phương pháp tổ chức cây xanh trong quy hoạch sân vườn.

Cách tổ chức cây xanh trong sân vườn khi thiết kế nhà vườn.

1. Xác định vùng trồng cây.

2. Phân tích khu vực cây xanh.

3. Xác định lược đồ cây xanh.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hotline: 0797.141.666