Công ty cổ phần cộng sự BEEHIVE

Tổ chức giao thông trong thiết kế Nhà Vườn.

Cách xác định giao thông và đường dạo trong Thiết kế nhà vườn.

1. Xác định theo các trục.

2. Bám theo các công trình chính.

3. Kết nối giữa công trình chính và phụ.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hotline: 0797.141.666