Công ty cổ phần cộng sự BEEHIVE

Phương pháp diễn họa trong đồ án quy hoạch và thiết kế nhà vườn.

Những phương pháp quý báu khi diễn họa dự án quy hoạch và thiết kế nhà vườn :

1. Phân tích màu sắc.

2. Phân tích vùng.

3. Phân tích : Điểm - Tuyến - Diện.

4. Chuyển động màu.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hotline: 0797.141.666